Regulamin

Drukarnia internetowa “Cintagadzet”, działająca pod adresem https://www.cintagadzet.pl/, prowadzona jest przez firmę

CINTAPUNTO POLAND SP. Z O.O.,

UL. INDIRY GANDHI 35 /U-05B, 02-776, Warszawa, Polska

Numer KRS 0000978650

NIP PL9512544044

Adres e-mail: [email protected].

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Drukarnia Internetowa “Cintagadzet” dostępna pod adresem internetowym www.cintagadzet.pl
2. Korzystanie z Drukarni Internetowej “Cintagadzet” jest możliwe po założeniu konta i prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać indywidualne hasło i login. Konto jest aktywne po wypełnieniu wszystkich pól, zaakceptowaniu Regulaminu i kliknięciu przycisku Zarejestruj się. Dopuszcza się możliwość rejestracji Klientów posiadających firmy w państwach Unii Europejskiej.
3. Założenie konta w Drukarni Internetowej “Cintagadzet” jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.
4. Możliwość założenia konta posiadają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają prawo do nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań, a także osoby fizyczne o ile prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową i korzystając z serwisu internetowego zamierzają dokonać czynności prawnych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
5. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami. Klienci posiadający aktywny numer VAT UE (aktywny numer w rejestrze VIES) mają możliwość otrzymania faktury z zerową stawką VAT. Warunkiem otrzymania takiej faktury jest wysyłka bezpośrednio z Drukarni internetowej “Cintagadzet” do państwa UE, za pośrednictwem kuriera Drukarni.
6. Klienci posiadający firmy w państwach Unii Europejskiej mają możliwość otrzymania faktury w walucie Euro. Faktura jest przeliczana po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego jej wystawienie.
7. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zarejestrowanie konta na stronie www.Cintagadzet.pl oraz wypełnienie formularza zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez firmę CINTAPUNTO POLAND SP. Z O.O. prowadzącą stronę www.Cintagadzet.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.) oraz na wystawianie faktury bez podpisu Kupującego.
2. Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Drukarni internetowej “Cintagadzet”.
4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.
5. Wszelkie dane, jakie są gromadzone podczas obecności klientów na naszej witrynie wykorzystujemy tylko i wyłącznie do celów statystycznych tak, aby lepiej poznać i dostosować się do preferencji klientów. Zebrane w procesie rejestracji dane klientów służą wyłącznie do realizacji zamówień, a także do prezentacji oferty handlowej firmy CINTAPUNTO POLAND SP. Z O.O. oraz strony Cintagadzet.pl. Dane te nie są i nigdy nie będą udostępniane osobom trzecim. Dane te będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833).
W przypadku rezygnacji z bycia zarejestrowanym członkiem strony Cintagadzet.pl, wszystkie dane klienta zostają wykasowane z naszego systemu. Z członkostwa na stronie Cintagadzet.pl można zrezygnować zgłaszając nam taką dyspozycję e-mailem.

III. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
2. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do weryfikacji składanych zamówień.
3. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
4. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówienia na stronie Cintagadzet.pl
5. Zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w następnym dniu roboczym.
6. Zamówienia złożone do godziny 13.00 przy płatności kartą realizowane będą w tym samym dniu – z dostawą na następny dzień roboczy, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki terminu realizacji lub wysyłki.
7. Zamówienia z formą płatności na konto realizowane będą po zaksięgowaniu środków na koncie firmy w dniu zaksięgowania nie później, niż do godziny 13.00. W przypadku zaksięgowania środków po godzinie 13.00 zamówienia, realizowane będą w następnym dniu roboczym, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki terminu realizacji lub wysyłki.
8. Zamówienia za pobraniem złożone do godziny 13.00, realizowane będą w tym samym dniu – z dostawą na następny dzień roboczy. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 będzie ono realizowane w następnym dniu roboczym, chyba, że w opisie produktu podane są inne warunki terminu realizacji lub wysyłki.
9. Wszystkie zamówienia realizowane są na kolejny dzień roboczy. Nie ma możliwości zrealizowania zamówienia z odbiorem w sobotę.
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Drukarnia internetowa “Cintagadzet” zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty drukarni internetowej, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Drukarni internetowej “Cintagadzet” bądź wprowadzania w nich zmian. Dostępność produktów uzależniona jest od stopnia wyczerpania zapasów, dlatego w przypadku braku towaru w magazynie Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, jak również o terminie realizacji zamówienia.
11. Drukarnia internetowa “Cintagadzet” nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych lub udostępnianych przez Drukarni internetowej “Cintagadzet”, które było następstwem Siły Wyższej, nastąpiło z winy kupującego lub wskutek nieprzestrzegania przez kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub Umowy, albo było spowodowane czynnikami, na które Drukarnia internetowa “Cintagadzet” nie miał wpływu.

Definicja:
Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrzne wobec podmiotu dotkniętego przez Siłę Wyższą, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, a w szczególności: pandemia, działanie sił przyrody, wojna, strajki, akty władzy państwowej lub samorządowej.

IV. PROJEKT GRAFICZNY
Dla klientów składających zamówienie w Drukarnie internetowej “Cintagadzet” projekt graficzny jest przygotowany gratis. Jeżeli klient rezygnuje z zamówienia, za wcześniej wykonany przez Drukarnie internetową “Cintagadzet” projekt pobierana jest opłata w wysokości 99 PLN.

V. CZAS WYSYŁKI, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA, ZWROTY
1. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej.
2. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Drukarnia internetowa “Cintagadzet”, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na właściciela drukarni.
3. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zamawiającego, koszty wysyłki i zwrotu do nadawcy ponosi zamawiający. Po otrzymaniu nieodebranej przesyłki Drukarnia internetowa “Cintagadzet” informuje zamawiającego e-mailem o poniesionych kosztach wysyłki, które zamawiający zobowiązany jest uiścić na konto Drukarni internetowej “Cintagadzet” w terminie 7 dni. W przypadku nieuiszczenia należnej kwoty zaległość do ściągnięcia przejmuje firma windykacyjna. Zamawiający ponosi dodatkowo koszty windykacji na rzecz firmy windykacyjnej.
4. Przy zakupie za pobraniem towar wysyłany jest w terminie do 2 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Przy opcji przelewu na konto, towar wysyłany jest w terminie do 2 dni roboczych po skończeniu produkcji.
5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.
Przesyłki realizowane przez firmę kurierską dostarczane są zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu.
7. Drukarnia internetowa “Cintagadzet” nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane niewywiązaniem się przez firmę kurierską z umów obsługi przewozowej i pocztowej oraz
8. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje czasu odprawy celnej, na który Drukarnia internetowa “Cintagadzet” nie ma wpływu.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury/faktury proformy/paragonu.
10. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości tylko do momentu startu jego realizacji.
11. Drukarnia internetowa “Cintagadzet” umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie w następujące sposoby:
11.1. kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu PayU– płatność karta płatniczą lub tzw. Szybkim przelewem. Przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu. Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji. Jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu drukarnia otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar. Całość transakcji obsługiwana jest przez PayU, która gwarantuje jej bezpieczeństwo.
11.2. za pobraniem – gotówką kurierowi lub w placówce pocztowej przy odbiorze Towaru;
11.3. płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy drukarni,
11.4. formę dostawy wybiera kupujący podczas składania zamówienia.
12. Zwrot zamówienia jest możliwy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

VI. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej towaru posiadającego wady i defekty nie ujawnione w trakcie sprzedaży. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczych od doręczenia produktu.

2. Klient, zgłaszający reklamację ma obowiązek prawidłowo wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI, uzupełnić następujące informacje:

  • Data zgłoszenia;
  • Dane adresowe zgłaszającego (nazwa i adres firmy, e-mail, telefon, adres wysyłki towaru);
  • Data zakupu oraz nr faktury;
  • Wadliwy towar (nazwa, ilość);
  • Opis przyczyny uszkodzenia.

3. Wadliwy towar wraz z załączonym FORMULARZEM REKLAMACJI, powinien być wysłany na poniższy adres firmy: CINTAPUNTO POLAND SP. Z O.O., ul. Kwiatkowskiego 6A, 03-984 Warszawa.

4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia.

5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość listem na adres podany przez Klienta podczas wypełnienia formularza reklamacji. W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie. W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Sprzedawca wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.

6. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi. Klient zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze (po wcześniejszym podpisaniu odbioru paczki). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania. Pełna dokumentacja zostaje przesłana do firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wyniku reklamacji od odpowiedzi otrzymanej z firmy kurierskiej.

7. Po uzgodnieniu projektu graficznego i wysłaniu do nas plików graficznych klient może dokonać poprawek lub wycofać wysłane pliki w ciągu 1 godziny, informując o tym telefonicznie lub mailowo. Po wydrukowaniu zamówienia nie ma możliwości dokonywania żadnych zmian lub zatrzymania procesu wydruku i wysyłki zamówienia.

8. Zwrot opłaconej kwoty zamówienia jest możliwy tylko do momentu rozpoczęcia druku. Po wydrukowaniu i dostarczeniu zamówienia zwrot nie jest możliwy.

9. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych.

Uwaga! Aktualnie czas realizacji zamówienia oraz dostaw przez firmy kurierskie może być wydłużony na neokreślony termin z powodu wprowadzenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa związanych z Covid-19.